Emoties horen niet thuis in de beleggingswereld!

Boerenverstand zegt dat je moet kopen als de beurs laag staat en verkopen als de beurs hoog staat. Een waarheid als een koe, alleen hoe kom je te weten wanneer het juiste instapmoment alsook het uitstapmoment daar is ?
Niet één iemand kan daar een antwoord op geven, er rest m.a.w. maar 1 oplossing : gespreid instappen !

Meer dan 1,5 miljoen Belgen doen reeds aan pensioensparen en om zowel budgettaire redenen als om het realiseren van een gemiddelde aankoopkoers, wordt een maandelijkse storting geadviseerd. Deze methodiek kan je echter perfect doortrekken naar het lange termijn sparen, kinderspaarplannen, pensioenplannen… alsook bij het vrijwillig opbouwen van een appeltje voor de dorst.

Een fondsenspaarplan verdient hier meer aandacht, vooral ingevolge de zeer lage rentestand. Uiteraard is dit niet hetzelfde als een belegging op een spaarboekje, waarbij het woord ‘beleggen’ eigenlijk niet thuishoort.
Op de markt is een ruime waaier aan fondsen ter beschikking, die in aanmerking komen voor een systematisch spaarplan. De juiste keuze is afhankelijk van je leeftijd, je verwachtingspatroon alsook van je risicoprofiel. Diverse studies wijzen aan dat op lange termijn een fonds dat hoofdzakelijk aandelen in portefeuille heeft, beter scoort dan een eerder defensief fonds.
Boodschap is hier om je tel aten adviseren door een onafhankelijk adviseur, die zowel de bancaire- als de verzekeringsproducten onder de knie heeft.
Weet dat je reeds een spaarplan in fondsen kan opstarten vanaf 25,- euro per maand.

Stop dan ook kinderspaarplannen via een spaarrekening, want je kind en/of kleinkind zal aan het eind van de rit in koopkracht minder ontvangen dan de bedragen die je voor hen opzij hebt gelegd!