Voordeel #2

Aanvullende dekkingen

Uw vennootschap betaalt de bijdragen maar U en Uw gezin genieten de bescherming. Vergroot dus deze bescherming met aantrekkelijke, en aanvullende dekkingen.

Voordeel #2 Aanvullende dekkingen

Hoofdwaarborg: Pensioenopbouw

Om te kunnen spreken van een IPT (of levensverzekering) is de hoofdwaarborg pensioenopbouw een conditio sine qua non. Deze dekking zal in belangrijke mate bepalen of u uw levensstandaard kan behouden na beëindiging van uw actieve loopbaan. Dit ‘aanvullend pensioen’ wordt volledig gefinancierd door uw vennootschap. Door de fiscale stimuli is de IPT-verzekering voor u als zelfstandige uitgegroeid tot het instrument bij uitstek om uw levensstandaard bij pensionering te vrijwaren

Hoofdwaarborg: Kapitaal overlijden

Een andere interessante waarborg is de dekking overlijden. Het voorziet de begunstigde(n) bij uw overlijden van een extra financiële zekerheid. Als u komt te overlijden vóór de einddatum van uw pensioenverzekering, dan zullen/zal uw begunstigde(n) de opgebouwde reserves ontvangen met als minimum het kapitaal overlijden dat is opgenomen in de polis.

Een voorbeeld: De reserve van uw contract bedraagt 100.000 euro. U hebt gekozen voor een minimum vast overlijdenskapitaal van 200.000 euro, Bij uw overlijden zal uw begunstigde 200.000 euro ontvangen. Stel dat uw gekozen minimum vast overlijdenskapitaal 80.000 euro is en bij uw overlijden is de reserve van uw contract 100.000 euro, dan zal uw begunstigde 100.000 euro ontvangen.

Aanvullende waarborg: Arbeidsongeschiktheid

De verzekeraar betaalt u een maandrente uit om het inkomensverlies te compenseren.

Voor zelfstandigen wordt de sociale uitkering forfaitair bepaald in functie van uw gezinssituatie. Dit met een minimum van € 38 en een maximum van € 62 per dag. Wil je als zelfstandige je inkomenspeil van voor uw ziekte of ongeval behouden dan is de waarborg arbeidsongeschiktheid eerder een ‘noodzaak’ dan een ‘aanvulling’. Het betaalt een vergoeding boven op de uitkering van het ziekenfonds en dit in worst-case-scenario tot uw gerechtigde pensioenleeftijd.

Aanvullende waarborg: Premievrijstelling

Deze waarborg vinden wij zeer aantrekkelijk en raden wij al onze klanten aan. De waarborg houdt in dat wanneer u arbeidsongeschikt wordt door ziekt of ongeval, uw verzekeraar de premies van de IPT verder blijft betalen. Beschikt u niet over een premievrijstelling dan bestaat de kans dat uw vennootschap door de verlaagde inkomsten niet langer in staat is de premies voor uw IPT te betalen. Het gevolg hiervan is dat uw uiteindelijke pensioenkapitaal daalt of zelfs ‘smelt als sneeuw voor de zon’. Dankzij deze waarborg bouwt u verder aan uw pensioenkapitaal én blijft eventueel ook uw overlijdensdekking onaangeroerd. 

Wilt u meer weten over de IPT-verzekering? Lees dan zeker volgende week woensdag voordeel #3 of neem gerust contact met ons op.

Schrijf je in

en ontvang interessante tips in je mailbox

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Laatste nieuws

Downloads