TPI Fund

Slide background

Transparantinvest Portfolio Fund

Koers Transparantinvest Portfolio Fund
WeekkoersMaandkoersRendement 2020Track record
27/05/20 : 114,1631/12/2019 : 132,05kwartaal 1 : -18,05%2014 : 9,58%
31/05/20 : 114,8531/01/2020 : 132,29kwartaal 2 : 2015 : 3,37%
03/06/20 : 114,8429/02/2020 : 126,78kwartaal 3 : 2016 : 3,02%
10/06/20 : 115,4031/03/2020 : 108,22kwartaal 4 : 2017 : 8,68%
17/06/20 : 113,4330/04/2020 : 112,192018 : -9,4%
24/06/20 : 116,0431/05/2020 : 114,852019 : 14,99%
30/06/20 : 114,8930/06/2020 : 114,892020 :
Hoe wordt de portefeuille samengesteld?

De doelstelling van het Transparantinvest Portfolio Fund bestaat erin om op lange termijn kapitaalsgroei te bereiken door te investeren in beursgenoteerde fondsen en dit zonder sectoriële en/of geografische beperking.

Om deze doelstelling te bereiken moet elk fonds, alvorens het kan worden opgenomen in de portefeuille, voldoen aan de navolgende selectiecriteria :

 • Beursgenoteerd zijn
 • Minimaal beschikken over een trackrecord van 3 jaar
 • Zich situeren in het eerste kwartiel van zijn categorie (scorecard)
 • Beheerd worden door een gerenommeerd vermogensbeheerder
 • Over dagdagelijkse liquiditeit beschikken
 • Actief beheerd worden (niet computer gestuurd)
 • ….

Door een consequente toepassing van deze voorwaarden komen slechts 2% van alle fondsen wereldwijd in aanmerking om te worden opgenomen in het Transparantinvest Portfolio Fund.

Wij zijn er van overtuigd dat deze strenge criteria onontbeerlijk zijn voor de samenstelling van een beleggingsportefeuille met lage volatiliteit, beperkt neerwaarts risico en een mooi rendementspotentieel. Een dagelijkse opvolging en maandelijkse evaluatie dragen bij tot de stabiliteit van uw investering.

Hoe het neerwaarts risico beperken ?

Het gebrek aan stabiliteit in een portefeuille zorgt dikwijls voor ongewenste grote schokken in het vermogen. Er wordt daarom beter geopteerd voor meer evenwicht in de portefeuille. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat :

• Extra rendement via risicovolle aandelen niet werkt
• Verliezen goedmaken aartsmoeilijk is (zie grafiek 1)
• Hoge volatiliteit het rendement aantast (zie grafiek 2)

Het Transparantinvest Portfolio Fund is een beleggingsopportuniteit en biedt diverse voordelen :
 • De beleggings- en beheerfilosofie zijn uniek
 • Het beheer is systematisch en dynamisch
 • Risicobeperking wordt nagestreefd in tijden van onzekerheid
 • Uw vermogen is dagdagelijks verhandelbaar en blijft zodoende liquide
 • Ruime spreiding zowel qua sector als geografisch en dit over alle traditionele risicoklassen.
Om het neerwaarts risico te beperken, rekening houdende met deze beurswetenswaardigheden,
hebben wij gekozen voor :

1. Flexibiliteit in beheer

Een conditio cine qua non voor het beperken van het neerwaarts risico is flexibiliteit! Het risicoprofiel van het Transparantinvest Portfolio Fund kan dan ook variëren tussen 1 en 5 op de officiële risicoschaal van het FSMA (de Belgische autoriteit van financiële diensten en markten). Op maandbasis worden de macro economische factoren geëvalueerd en de samenstelling van de portefeuille (de X-Ray) indien noodzakelijk aangepast. Het spreekt voor zich dat in neerwaartse markten het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille eerder laag zal zijn. Anderzijds, bij een ‘Bull market’ kunnen wij, dankzij de flexibiliteit in het beheer, optimaal gebruik maken van het rendementspotentieel.

2. Gespreide risico allocatie

Het Transparantinvest Portfolio Fund kan in alle traditionele activaklassen (aandelen, obligaties en cash) geïnvesteerd zijn. Hierbij worden de geografische en sectorspreiding nauwlettend geanalyseerd.

Verder wordt de correlatie tussen de verschillende beleggingsinstrumenten zo laag mogelijk gehouden ter bevordering van de stabiliteit in de portefeuille.

Door voldoende spreiding in de risico allocatie en een adequate marktopvolging wordt een negatief rendement op de portefeuille tot een minimum beperkt.

3. Samenwerking met Merit Capital

De opvolging en beheer van het Transparantinvest Portfolio Fund gebeurt in samenspraak met de Belgische beursvennootschap Merit Capital.

Merit Capital is een dynamische, snel groeiende vermogensbeheerder waarbij het beleid wordt gekenmerkt door knowhow en professionalisme.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de beleggingsstrategieën en de macro economische factoren besproken en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het risicoprofiel van de portefeuille al dan niet bijgestuurd zodat de
samenstelling van de portefeuille steeds overeenstemt met de te verwachten beursevolutie.

Het spreekt voor zich dat bij onvoorziene omstandigheden onmiddellijk en adequaat wordt geageerd zodat de impact van een eventuele “beurscorrectie” op het Transparantinvest Portfolio Fund tot een minimum wordt beperkt.

Wenst u meer informatie over het Transparantinvest Portfolio Fund?
Contacteer ons vandaag nog!