TPI fund

Een bundeling van kracht van visie!

Koers Transparantinvest Portfolio Fund

WeekkoersMaandkoersRendement 2021Track Record
03/11/2021: 147,4931/07/2021 : 142,11kwartaal 1 : + 1,45%2017 : 8,68%
10/11/2021: 150,9531/08/2021 : 145,49kwartaal 2 : + 6,17%2018 : -9,4%
17/11/2021: 152,7330/09/2021 : 140,73kwartaal 3 : - 1%2019 : 14,99%
24/11/2021: 151,5431/10/2021 : 146,59kwartaal 4 :2020 : 0%

Hoe wordt de portefeuille samengesteld?

De doelstelling van het Transparantinvest Portfolio Fund bestaat erin om op lange termijn kapitaalsgroei te bereiken door te investeren in beursgenoteerde fondsen en dit zonder sectoriële en/of geografische beperking.

Om deze doelstelling te bereiken moet elk fonds, alvorens het kan worden opgenomen in de portefeuille, voldoen aan de navolgende selectiecriteria:

Door een consequente toepassing van deze voorwaarden komt slechts een selectie van alle fondsen wereldwijd in aanmerking om te worden opgenomen in het Transparantinvest Portfolio Fund.

Wij zijn er van overtuigd dat deze strenge criteria onontbeerlijk zijn voor de samenstelling van een beleggingsportefeuille met lage volatiliteit, beperkt neerwaarts risico en een mooi rendementspotentieel. Een dagelijkse opvolging en maandelijkse evaluatie dragen bij tot de stabiliteit van uw investering.

Track record

2014: 9,58%

2015: 3,37%

2016: 3,02%

2017: 8,68%

2018: -9,4%

2019: 14,99%

2020: 0%

Samenstelling 2020

samenstelling op 01/01/2020

samenstelling op 01/02/2020

samenstelling op 01/03/2020

samenstelling op 01/04/2020

samenstelling op 01/05/2020

samenstelling op 01/06/2020

samenstelling op 01/07/2020

samenstelling op 01/08/2020

samenstelling op 01/09/2020

samenstelling op 01/10/2020

samenstelling op 01/11/2020

samenstelling op 01/12/2020

Maandrapport 2020

Januari 2020

Februari 2020

Maart 2020

april 2020

Mei 2020

Juni 2020

Juli 2020

Augustus 2020

September 2020

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Macro economische visie 2020

Terugblik 2019 outlook 2020

Beheersverslag februari 2020

Tussentijdse update maart 2020 short

Merit Capital Macro Review Outlook

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 3 april 2020

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 11 april 2020

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 19 april 2020

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 28 april 2020

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 11 mei 2020

macro outlook mei 2020

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 25 mei 2020_

tussentijdse update 18 juni 2020

tussentijdse update 5 juli 2020

macroview juni 2020

Merit Capital Macro Review Outlook tussentijdse update 13 augustus 2020

Merit Capital review 13 augustus 2020

Merit Capital macroview september 2020

Merit Capital Macro Review Outlook 5 oktober 2020

Merit_Capital_Macro_Review_Outlook_29_oktober_2020

Merit_Capital_Review_Outlook_18_november_2020

Merit_Capital_Review_Outlook_10_december_2020

Samenstelling 2019

samenstelling op 01/01/2019

samenstelling op 01/02/2019

samenstelling op 01/03/2019

samenstelling op 01/04/2019

samenstelling op 01/05/2019

samenstelling op 01/06/2019

samenstelling op 01/07/2019

samenstelling op 01/08/2019

samenstelling op 01/09/2019

samenstelling op 01/10/2019

samenstelling op 01/11/2019

samenstelling op 01/12/2019

Maandrapport 2019

Januari 2019

Februari 2019

Maart 2019

April 2019

Mei 2019

Juni 2019

Juli 2019

Augustus 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Macro economische visie 2019

Terugblik 2018 outlook 2019

Beheersverslag 02/2019

Beheersverslag 03/2019

Beheersverslag 04/2019

Beheersverslag 05/2019

Beheersverslag 06/2019

Beheersverslag 07/2019

Beheersverslag 08/2019

Beheersverslag 09/2019

Beheersverslag 10/2019

Macro Outlook November 2019

Beheersverslag 11/2019

beheersverslag 12/2019

Samenstelling 2018

samenstelling op 01/01/2018

samenstelling op 01/02/2018

samenstelling op 01/03/2018

samenstelling op 01/04/2018

samenstelling op 01/05/2018

samenstelling op 01/06/2018

samenstelling op 01/07/2018

samenstelling op 01/08/2018

samenstelling op 01/09/2018

samenstelling op 01/10/2018

samenstelling op 01/11/2018

samenstelling op 01/12/2018

samenstelling op 01/01/2019

Maandrapport 2018

Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

April 2018

Mei 2018

Juni 2018

Juli 2018

Augustus 2018

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018

Macro economische visie 2018

Terugblik 2017 en outlook 2018

Beheersverslag 01/2018

Beheersverslag 02/2018

Beheersverslag 03/2018

Beheersverslag 04/2018

Beheersverslag 05/2018

Beheersverslag 06/2018

Beheersverslag 07/2018

Beheersverslag 08/2018

Beheersverslag 10/2018

Beheersverslag 12/2018

Hoe het neerwaartse risico beperken ?

Het gebrek aan stabiliteit in een portefeuille zorgt dikwijls voor ongewenste grote schokken in het vermogen. Er wordt daarom beter geopteerd voor meer evenwicht in de portefeuille. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat :

Om het neerwaarts risico te beperken, rekening houdende met deze “beurswetenswaardigheden”, hebben wij gekozen voor:

Een conditio cine qua non voor het beperken van het neerwaarts risico is flexibiliteit! Het risicoprofiel van het Transparantinvest Portfolio Fund kan dan ook variëren tussen 1 en 5 op de officiële risicoschaal van het FSMA (de Belgische autoriteit van financiële diensten en markten). Op maandbasis worden de macro economische factoren geëvalueerd en de samenstelling van de portefeuille (de X-Ray) indien noodzakelijk aangepast. Het spreekt voor zich dat in neerwaartse markten het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille eerder laag zal zijn. Anderzijds, bij een ‘Bull market’ kunnen wij, dankzij de flexibiliteit in het beheer, optimaal gebruik maken van het rendementspotentieel.

Het Transparantinvest Portfolio Fund kan in alle traditionele activaklassen (aandelen, obligaties en cash) geïnvesteerd zijn. Hierbij worden de geografische en sectorspreiding nauwlettend geanalyseerd.

Verder wordt de correlatie tussen de verschillende beleggingsinstrumenten zo laag mogelijk gehouden ter bevordering van de stabiliteit in de portefeuille.

Door voldoende spreiding in de risico allocatie en een adequate marktopvolging wordt een negatief rendement op de portefeuille tot een minimum beperkt.

De opvolging en beheer van het Transparantinvest Portfolio Fund gebeurt in samenspraak met de Belgische beursvennootschap Merit Capital. Merit Capital is een dynamische, snel groeiende vermogensbeheerder waarbij het beleid wordt gekenmerkt door knowhow en professionalisme. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de beleggingsstrategieën en de macro economische factoren besproken en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het risicoprofiel van de portefeuille al dan niet bijgestuurd zodat de samenstelling van de portefeuille steeds overeenstemt met de te verwachten beursevolutie. Het spreekt voor zich dat bij onvoorziene omstandigheden onmiddellijk en adequaat wordt geageerd zodat de impact van een eventuele “beurscorrectie” op het Transparantinvest Portfolio Fund tot een minimum wordt beperkt.

Het Transparantinvest Portfolio Fund is een beleggingsopportuniteit en biedt diverse voordelen :