TPI fund

Een bundeling van kracht van visie!

Koers Transparantinvest Portfolio Fund

WeekkoersMaandkoersRendement 2024Track Record
26/06/2024: 146,3231/03/2024 : 144,12kwartaal 1 : 6,95%2020 : 0%
30/06/2024: 145,7130/04/2024 : 142,45kwartaal 2 : 1,10%2021 : 11, 23%
03/07/2024: 145,1231/05/2024 : 143,66kwartaal 3 : 2022 : -16, 02%
10/07/2024: 146,0030/06/2024 : 145,72kwartaal 4 : 2023 : 8,30%

Hoe wordt de portefeuille samengesteld?

De doelstelling van het Transparantinvest Portfolio Fund bestaat erin om op lange termijn kapitaalsgroei te bereiken door te investeren in beursgenoteerde fondsen en dit zonder sectoriële en/of geografische beperking.

Om deze doelstelling te bereiken moet elk fonds, alvorens het kan worden opgenomen in de portefeuille, voldoen aan de navolgende selectiecriteria:

Door een consequente toepassing van deze voorwaarden komt slechts een selectie van alle fondsen wereldwijd in aanmerking om te worden opgenomen in het Transparantinvest Portfolio Fund.

Wij zijn er van overtuigd dat deze strenge criteria onontbeerlijk zijn voor de samenstelling van een beleggingsportefeuille met lage volatiliteit, beperkt neerwaarts risico en een mooi rendementspotentieel. Een dagelijkse opvolging en maandelijkse evaluatie dragen bij tot de stabiliteit van uw investering.

Track record

2014: 9,58%

2015: 3,37%

2016: 3,02%

2017: 8,68%

2018: -9,4%

2019: 14,99%

2020: 0%

2021: 11,23%

2022: -16,02%

2023: 8,30

Samenstelling 2023

Samenstelling op 01.01.2023

Samenstelling op 01.02.2023

Samenstelling op 01.03.2023

Samenstelling op 01.04.2023

Samenstelling op 01.05.2023

Samenstelling op 01.06.2023

Samenstelling op 01.07.2023

Samenstelling op 01.08.2023

Samenstelling op 01.09.2023

Samenstelling op 01.10.2023

Samenstelling op 01.11.2023

Samenstelling op 01.12.2023

Samenstelling 2022

samenstelling op 01/01/2022

samenstelling op 01/02/2022

samenstelling op 01/03/2022

samenstelling op 01/04/2022

samenstelling op 01/05/2022

samenstelling op 01/06/2022

samenstelling op 01/07/2022

samenstelling op 01/08/2022

samenstelling op 01/09/2022

samenstelling op 01/10/2022

samenstelling op 01/11/2022

samenstelling op 01/12/2022

Samenstelling 2021

samenstelling op 01/01/2021

samenstelling op 01/02/2021

samenstelling op 01/03/2021

samenstelling op 01/04/2021

samenstelling op 01/05/2021

Samenstelling op 01/06/2021

Samenstelling op 01/07/2021

Samenstelling op 01/08/2021

Samenstelling op 01/09/2021

Samenstelling op 01/10/2021

Samenstelling op 01/11/2021

Samenstelling op 01/12/2021

Maandrapport 2023

Januari 2023

Februari 2023

Maart 2023

April 2023

Mei 2023

Juni 2023

Juli 2023

Augustus 2023

September 2023

Oktober 2023

November 2023

December 2023

Maandrapport 2022

Januari 2022

Februari 2022

Maart 2022

April 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

December 2022

Maandrapport 2021

Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021

April 2021

Mei 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021

Macro economische visie 2023

Macroview januari 2023

Macroview maart 2023

Macroview juli 2023

Macroview augustus 2023

Macroview september 2023

Macroview oktober 2023

Macro economische visie 2022

Macroview januari 2022

Newsflash Rusland – Oekraïne februari 2022

Macroview februari 2022

Macroview april 2022

Macroview juni 2022

Macroview augustus 2022

Macroview september 2022

Macroview oktober 2022

Macroview november 2022

Macroview december 2022

Macro economische visie 2021

Macroview januari 2021

Macroview februari 2021

Macroview februari 2021 update

Macroview maart 2021

Inflatiedebat maart 2021

Macroview april 2021

Macroview mei 2021

Macroview juni 2021

Macroview juli 2021

Macroview augustus 2021

Macroview september 2021

Macroview oktober 2021

Macroview november 2021

Macroview december 2021

Hoe het neerwaartse risico beperken ?

Het gebrek aan stabiliteit in een portefeuille zorgt dikwijls voor ongewenste grote schokken in het vermogen. Er wordt daarom beter geopteerd voor meer evenwicht in de portefeuille. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat :

Om het neerwaarts risico te beperken, rekening houdende met deze “beurswetenswaardigheden”, hebben wij gekozen voor:

Een conditio cine qua non voor het beperken van het neerwaarts risico is flexibiliteit! Het risicoprofiel van het Transparantinvest Portfolio Fund kan dan ook variëren tussen 1 en 5 op de officiële risicoschaal van het FSMA (de Belgische autoriteit van financiële diensten en markten). Op maandbasis worden de macro economische factoren geëvalueerd en de samenstelling van de portefeuille (de X-Ray) indien noodzakelijk aangepast. Het spreekt voor zich dat in neerwaartse markten het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille eerder laag zal zijn. Anderzijds, bij een ‘Bull market’ kunnen wij, dankzij de flexibiliteit in het beheer, optimaal gebruik maken van het rendementspotentieel.

Het Transparantinvest Portfolio Fund kan in alle traditionele activaklassen (aandelen, obligaties en cash) geïnvesteerd zijn. Hierbij worden de geografische en sectorspreiding nauwlettend geanalyseerd.

Verder wordt de correlatie tussen de verschillende beleggingsinstrumenten zo laag mogelijk gehouden ter bevordering van de stabiliteit in de portefeuille.

Door voldoende spreiding in de risico allocatie en een adequate marktopvolging wordt een negatief rendement op de portefeuille tot een minimum beperkt.

De opvolging en beheer van het Transparantinvest Portfolio Fund gebeurt in samenspraak met de Luxemburge beursvennootschap Pure Capital.

Pure Capital is een dynamische, snel groeiende vermogensbeheerder waarbij het beleid wordt gekenmerkt door knowhow en professionalisme.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de beleggingsstrategieën en de macro economische factoren besproken en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het risicoprofiel van de portefeuille al dan niet bijgestuurd zodat de
samenstelling van de portefeuille steeds overeenstemt met de te verwachten beursevolutie.

Het spreekt voor zich dat bij onvoorziene omstandigheden onmiddellijk en adequaat wordt geageerd zodat de impact van een eventuele “beurscorrectie” op het Transparantinvest Portfolio Fund tot een minimum wordt beperkt.

Het Transparantinvest Portfolio Fund is een beleggingsopportuniteit en biedt diverse voordelen :