Secure

Elke zelfstandige wil zijn zakelijk- en privé vermogen optimaal opbouwen en beschermen!
U bent dagelijks bezig met de groei en omzet van uw onderneming maar staat u af en toe wel eens stil bij uw pensioen ? De kans is namelijk reëel dat uw wettelijk pensioen u niet in staat zal stellen om uw levensstandaard aan te houden na pensionering. Transparantinvest reikt u hiervoor oplossingen aan.

Wat kunnen wij u aanbieden ?

Wij bieden u het volledig gamma van fiscale- en niet fiscale levensverzekeringen aan om uw vermogen op te bouwen en te beschermen en dit gebaseerd op de 4 pensioenpijlers

1ste pijler: uw wettelijke pensioen
2de pijler: het aanvullend pensioen (IPT, VAPZ, POZ, RIZIV, …)
3de pijler: fiscaal privé sparen (Pensioensparen en lange termijn sparen)
4de pijler: niet fiscaal sparen/beleggen

Optimaal gebruikt u zowel de 2de, 3de en 4de pijler om uw ‘appeltje voor de dorst’ te vrijwaren.

2de pijler :

De fiscus biedt u als zelfstandige de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen via uw eenmanszaak of vennootschap en dit op een fiscaal zeer gunstige manier. Zo kan uw vennootschap een belangrijke bijdrage leveren bij de opbouw van uw privé vermogen.

3de pijler :

De derde pensioenpijler bestaat uit de initiatieven die u als spaarder zelf neemt om een extra pensioen op te bouwen. U wordt daar door de overheid ook fiscaal toe aangemoedigd met een belastingvermindering. De bekendste formules zijn het pensioensparen en het langetermijnsparen.

4de pijler :

Hoe jonger men begint te sparen hoe groter de impact van de ‘samengestelde intrest’. Door Albert Einstein wel eens het 8ste wereldwonder genoemd. Het vrije sparen, bij voorkeur met een periodieke inleg, is het instrument bij uitstek om verantwoord te beleggen.

Meer informatie over onze beleggingsvisie en strategie kan u terugvinden op de dienstenpagina invest.,

Hoe gaan we te werk?

Allereerst maken we een inventarisatie van de reeds aanwezige levensverzekeringen, met als doel het creëren van een gepersonaliseerde blauwdruk conform uw behoeftes.

Eens deze in kaart gebracht kunnen we u gericht adviseren bij het vrijwaren van de risico’s voor u en uw gezin. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de fiscale invulling zodat een perfect maatpak wordt afgeleverd.

Hoe gaan wij uw privé vermogen beschermen?

Als zelfstandige geniet u sociale rechten als u sociale bijdragen betaalt! . Als u door een ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend werkonbekwaam wordt zijn de financiële gevolgen ingrijpend.

De sociale zekerheid betaalt u, na minstens 8 opeenvolgende dagen van arbeidsongeschiktheid, vanaf dag 1 een bruto uitkering tussen de € 36 en € 60 per dag, afhankelijk van uw sociale situatie.

Hoe kan u als zelfstandige uw sociale zekerheid verhogen zodat u en/of uw gezin gevrijwaard blijven van financiële problemen/ellende ?

Samen met u creëren wij een parachute voor de valkuilen waaraan uw gezin en/of bedrijf zijn blootgesteld.

De verzekeringsproducten in de 2de pijler bieden de mogelijkheid om aanvullende waarborgen toe te voegen, zijnde een dekking arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling en kapitaal overlijden.

Arbeidsongeschiktheid :

In de volksmond noemt men dit ook wel ‘het gewaarborgd inkomen’. Deze waarborg voorziet in een gewaarborgde jaarrente tot maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen en dit tot uw pensioengerechtigde leeftijd.

Premievrijstelling :

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid wordt u vrijgesteld van verdere premiebetaling

Kapitaal overlijden :

Samen met u bekijken we wat de financiële gevolgen zijn voor uw dierbaren bij uw overlijden en gaan we deze afdekken onder de vorm van een verzekerd kapitaal bij overlijden.

Bovengenoemde 3 waarborgen, aanvullend op de pensioenopbouw, omschrijven wij wel eens als ‘de aanvullende sociale zekerheid voor zelfstandigen’. Een belangrijke opmerking hierbij is dat deze aanvullende sociale zekerheid niet door u maar door uw vennootschap wordt gefinancierd en fiscaal niet worden beschouwd als een VAA (voordeel van alle aard)

Onze service

Inventarisatie
gesprek

Opstellen
risicoprofiel

Evaluatie portefeuille en formuleren voorstellen

Discretionair vermogensbeheer

1.

Inventarisatie van de mogelijkheden

2.

Screening van bestaande polissen

3.

 Uitwerken van offertes op maat

4.

Trimestriële opvolging en jaarlijkse evaluatie