Aankoop onroerend in Nederland

Steeds meer landgenoten zijn geïnteresseerd in de aankoop van een tweede verblijf bij onze noorderburen. De nieuwbouwprojecten in Cadzand en Nieuwvliet-Bad zijn erg in trek, en dit als alternatief voor de hoogbouw en dure prijzen in Oostende of Knokke.  Hier in Zeeland kunnen ze terecht voor betaalbare luxe en rust.

Met welke kosten moet men rekening houden bij de aankoop?

Bij de aankoop van vastgoed in Nederland dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de aankoop van een nieuwe woning dan wel een oude woning. Bij de aankoop van een nieuwe woning is er net zoals bij ons 21 % BTW verschuldigd.   Een woning is ‘nieuw’ tot uiterlijk twee jaren na de eerste ingebruikname. Bij de aankoop van een ‘oude’ woning is er slechts 2 % overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hoe wordt u als eigenaar van Nederlands onroerend goed belast?

Ook Belgen met onroerend bezit in Nederland worden belast in de Nederlandse ‘box 3’ of zijn onderworpen aan de vermogensrendementsheffing.   Het rendement van uw onroerend goed wordt forfaitair bepaald en hierop wordt een tarief van 30 % aangerekend.  De uiteindelijke vermogensrendementsheffing zal zich tussen 0.86 % en 1.62 % bevinden afhankelijk van de netto verkoopwaarde (dus schulden worden in mindering gebracht) van het onroerend. In België worden deze inkomsten niet belast, maar worden wel mee opgenomen om op die manier de marginale aanslagvoet te berekenen.

Wat bij verkoop?
Er is in Nederland geen meerwaardebelasting van toepassing bij verkoop.

Schenking en vererving van het Nederlands onroerend goed

Indien u als Belg een Nederlands onroerend goed schenkt aan uw kinderen is  er geen schenkbelasting van toepassing.   Wel dient er een overdrachtsbelasting van 2 % betaald te worden. Bij vererving is er noch erfbelasting, noch overdrachtsbelasting verschuldigd in Nederland.   In België zal u echter wel erfbelasting verschuldigd zijn, aangezien u belast wordt op uw wereldwijd vermogen.

Financieringstip

Voor de financiering van onroerend in het buitenland kan u beroep doen op een klassieke hypothecaire lening, waarbij uw woning in België als onderpand wordt gegeven. Echter voor bedrijfsleiders, zaakvoerders, vrije beroepen…. die al dan niet reeds houder zijn van een groepsverzekeringspolis bestaat er de mogelijkheid om deze te belenen.    Zelfs al is nauwelijks of geen opgebouwde reserve aanwezig; het engagement volstaat om uw tweede verblijf nu reeds aan te schaffen en de aankoopprijs te voldoen bij uw pensionering.