visie

Slide background

Vermogensadvies

TRANSPARANTinvest begeleidt u door het labyrint van de beleggingswereld en stelt samen met u een portefeuille samen conform uw risicoprofiel.
Hierbij hanteren wij geen instapdrempel en laten de startende belegger meegenieten van onze professionaliteit, ervaring en onafhankelijkheid.

Adviserend beheer

Elke belegger heeft een eigen verwachtingspatroon, op basis van een aantal vragen wordt een risicoprofiel opgesteld. Aan de hand van dit profiel wordt uw bestaande portefeuille afgewogen en/of nieuwe voorstellen geformuleerd.  Aangezien wij een onafhankelijk statuut genieten, adviseren wij u steeds het beste product, ongeacht de maatschappij of emittent.
U hoeft ook niet van bank te veranderen en kan ook geen effecten bij ons deponeren of liquiditeiten aanhouden.Wij geven u bij voorkeur advies over de totaliteit van uw portefeuille en voeren geen transacties uit zonder uw toestemming.

Op regelmatige tijdstippen overlopen we samen uw portefeuille en zijn we bereid om de gesprekken bij uw bankier bij te wonen.

Vermogensoverdracht

  • erfopvolging: Alhoewel deze door de wetgever voorgeschreven staat, kunnen dankzij een aantal ingrepen accenten gelegd worden.    Iedereen wenst toch dat zijn vermogen toekomt aan hem of haar die het nauwst aan het hart ligt.    Door het groeiend aantal samengestelde gezinnen heeft de wettelijke erfopvolging misschien niet het verhoopte resultaat? Veel vaker dan voorheen zien we een horizontale successieplanning, waarbij de partners in eerste instantie elkaar willen begunstigen.
  • successieplanning: In ons land zijn er heel wat wettelijk toegelaten technieken om uw erfenis veilig te stellen of om de verschuldigde successierechten te minimaliseren. Bij een goede successieplanning spelen nog andere factoren een rol zoals het zolang mogelijk beheren van het kapitaal, het veilig stellen van de inkomsten op een fiscaal vriendelijke manier….

Graag staan wij u bij in deze gevoelige materie, eventueel voor een second opinion.    Voor gedetailleerde of diepgaande analyses laten wij ons bijstaan door één van onze partners, specialist in dit medium. Ook hier kan gewerkt worden op basis van louter advies of tot en met de uitwerking (bijv. oprichten maatschap).

Discretionair beheer

Indien u liever niet dagelijks geconfronteerd wordt met de opvolging van uw portefeuille, kan u deze uitbesteden aan een gereputeerd vermogensbeheerder.

Hiervoor werken we samen met de beursvennootschap ‘Merit Capital’ die net als TRANSPARANTinvest onafhankelijkheid hoog in het vaandel draagt.

Zij adviseren u uit een brede waaier van producten en niet alleen klassieke aandelen en obligaties, maar ook opties, gestructureerde producten, futures…

Onze service

  • Inventarisatiegesprek
  • Opstellen risicoprofiel
  • Evaluatie portefeuille en formuleren voorstellen
  • Successieplanning
  • discretionair vermogensbeheer

”Betaal minder successierechten.
Fictie of werkelijkheid?”