Twee eenvoudige middelen om aan successieplanning te doen!

1) Sluit een levensverzekering (beleggingscontract) af  op twee hoofden :

a. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen :

Op voorwaarde dat iedere echtgenoot 50% inbrengt en de leeftijd alsook de gezondheid evenwaardig is voor beide partners, zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij
– het overlijden van de eerste verzekeringsnemer
– op toekomstige afkopen door de overlevende verzekeringsnemerDezelfde mogelijkheid bestaat ook voor wettelijk samenwonende partners.

b. Echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel

Als de premie betaald wordt met gemeenschappelijke gelden zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij het overlijden van de eerste verzekeringsnemer. Indien er later afkopen worden gerealiseerd zal de overlevende verzekeringsnemer erfbelasting betalen op de helft van het afkoopbedrag

2) Benoem uw kleinkind als begunstigde :

De bekommernis van menig grootouder is om aan het kleinkind iets rechtstreeks toe te bedelen en er zeker van te zijn dat dit ontvangen wordt op een leeftijd waarop het kind voldoende maturiteit ontwikkeld heeft.
De grootouders sluiten een beleggingspolis af met als begunstigde het kleinkind en onder de voorwaarde dat deze pas op vervaldag komt als het kleinkind bijvoorbeeld 21 jaar wordt.
Zelfs bij overlijden van de grootouder valt de polis niet open en is er pas erfbelasting verschuldigd op de eindvervaldag.
Tevens wordt hierdoor de belastbare basis van de nalatenschap gespreid en zal er slechts 3% erfbelasting dienen betaald te worden op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 50.000,- euro