Sandra…

Sandra, mede zaakvoerder van een artsenpraktijk, is alleenstaand met drie kinderen ten laste.

Aangezien geen van de drie kinderen briljante studenten zijn, wenst zij de toekomst van haar kinderen veilig te stellen door de aankoop van een appartementsgebouw met drie individuele appartementen.

De aankoopprijs bedroeg 450.000,- euro exclusief kosten en de jaarlijkse huuropbrengst bedraagt 23.400,- euro bruto.

Haar eigen middelen waren ruim toereikend om de aankoopkosten te betalen, maar ze moest wel een lening aangaan voor het volledige aankoopbedrag.   Gezien haar leeftijd van 45 jaar werd de looptijd beperkt tot 20 jaar en overschreed de maandaflossing de huurontvangsten.

Ook de lening voor de gezinswoning loopt nog en met drie opgroeiende kinderen was dit geen optie.

Wij adviseerden haar om een aanvullende pensioenverzekering via de artsenpraktijk op te starten waardoor het eindkapitaal op basis van haar huidige verloning een eindkapitaal zou genereren van 200.000,- euro bruto.   Deze premies vallen volledig ten laste van de artsenpraktijk en zijn voor 100 % fiscaal aftrekbaar.

Zo splitsten we de lening op in twee schijven, waarvan 275.000,- terugbetaalbaar op de klassieke manier, en 175.000,- aflossingsvrij op basis van de polis aanvullend pensioen.

Op dit bedrag dient gedurende de looptijd enkel de rente betaald te worden en op eindvervaldag wordt het kapitaal weder samengesteld door de verzekeringspolis.

Hierdoor volstonden de huurontvangsten om de aflossingen voor het krediet te voldoen.

Tegelijkertijd bouwden we een overlijdensverzekering in, waardoor Sandra ten allen tijde zeker was dat haar drie kinderen op termijn minimaal een appartement voor vrij en onbelast ter beschikking zouden krijgen.

Jelle en Nicole…

Jelle en Nicole zijn de fiere ouders van drie opgroeiende tieners van respectievelijk 18, 17 en 14 jaar oud.

Tijdens de jaarlijkse update van hun polis aanvullend pensioen, maakten ze zich zorgen over de komende studiekosten van hun kroost.

Zo gaven de twee oudsten reeds aan te kiezen voor een studierichting die meerdere jaren zou duren, eventueel gevolgd door een doctoraat.   Dit zou impliceren dat er voor een periode van minimaal 8 jaar één tot twee studentenkamers gehuurd dienen te worden.   Een maandelijkse kostprijs die echtgenoten inschalen op circa 750,- euro exclusief hun effectieve studiekosten.

Wij gaven hen de raad om even uit te kijken naar een appartementje dat perfect kan opgesplitst worden in twee afzonderlijke kamers met gemeenschappelijke badkamer en keuken.

Enkele weken later kwamen zij met een voorstel tot aankoop van een appartement voor een bedrag van 150.000,- exclusief kosten.

Op basis van de bestaande aanvullende pensioenverzekering financierden we deze 150.000,- euro aflossingsvrij.   Gedurende de looptijd betalen ze enkel de rente of een maandbedrag van 312,50 euro.

Het eindkapitaal kon makkelijk weder samengesteld worden op basis van de huidige premies in de polis pensioenverzekering.

Op maandbasis is dit een budgettaire besparing van maar liefst 500,- euro

Weliswaar dienen de aankoopkosten met eigen middelen betaald te worden, maar deze betalen zich zeer snel terug en daarenboven blijven zij eigenaar van het pand.

Werner…

Werner, 51 jaar oud en zaakvoerder van een loodgietersbedrijf, geniet van zijn jaarlijkse vakantie aan de Belgische kust.

Zowel zijn echtgenote als hijzelf kijken ernaar uit om een eigen appartement te verwerven om op termijn hier meer tijd te kunnen doorbrengen.

Maar aangezien het echtpaar nog twee studerende kinderen ten laste heeft en de aflossing voor de gezinswoning nog enkele jaren loopt, wordt deze droom telkenmale uitgesteld.

Groot was dan ook zijn verbazing toen we hem spraken over de mogelijkheid tot financiering van hun vakantieverblijf op basis van zijn aanvullende pensioenverzekering.

Zo sloot hij op zijn 35e een polis af voor een aanvullend pensioen, waarvan het kapitaal vrijkomt op zijn 65.   Dit contract voorziet in een uitkering op zijn pensioengerechtigde leeftijd van 235.000,- euro bruto of netto circa 188.000,- euro.

Tijdens zijn recent verblijf zag hij een opportuniteit om een appartement te kopen voor 175.000,- euro exclusief aankoopkosten.

Op basis van zijn aanvullende pensioenverzekering leende hij 175.000,- euro en betaalt hiervoor op maandbasis 364,50 euro, zijnde enkel de rente.   Het kapitaal wordt immers op eindvervaldag terugbetaald door het provenu van zijn verzekering.

Op jaarbasis evenaart dit bedrag de huur die hij anders diende te betalen voor de zomervakantie.

Zo geniet het gezin vanaf nu over een vakantieverblijf aan de kust met een financiële maandlast die zeer goed draagbaar is.

En hebben zij gekocht aan de actuele marktwaarde!