Entries by Transparant Invest

Het beursjaar 2017 en het TPI-Fonds

2017 was een uitmuntend beursjaar met een lage volatiliteit. Echt verrassend was dit niet want in de hele wereld trekt de groei aan, zijn de rentevoeten laag en kondigen de bedrijven massaal hogere winsten aan. Deze positieve stroom werd aangewakkerd door Donald Trump en de positieve verwachtingen na zijn verkiezing tot 45ste president van de […]

POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Voor vrije beroepers, zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers (geschat op ongeveer 420.000 in België) is er goed nieuws ! De discriminatie tussen zelfstandigen MET of ZONDER vennootschap verdwijnt in 2018. De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd en de zogenaamde Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen in het leven geroepen. […]

Raadpleeg uw toekomstig pensioen

Ook benieuwd vanaf wanneer u met pensioen kan en hoeveel uw maandelijks pensioen zal bedragen? Wel op de vernieuwde website van mypension.be krijgt u een antwoord op beide vragen.   Door eenvoudig in te loggen a.d.h.v. uw identiteitskaart biedt de overheid u duidelijkheid en niet alleen over uw wettelijk pensioen maar ook over een eventueel aanvullend […]

De levensverzekering wordt steeds aantrekkelijker!

De effectentaks die de regering gaat invoeren op effectenrekeningen vanaf 500.000,- euro verhoogt de interesse voor TAK 23 producten. Hiermee worden beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen geviseerd. Eerder werkte het optrekken van de roerende voorheffing naar 30 % alsook de verhoogde beurstaks al in het nadeel van deze bancaire producten. De grootbanken verdedigen zich door […]

Hervorming erfrecht

De Kamercommissie Justitie keurde op 19 juni ll een verregaande modernisering van het erfrecht goed.    Na de publicatie in het Staatsblad duurt het wel nog een jaar voor de wet in werking treedt, dus naar alle waarschijnlijkheid zomer 2018. Welke vernieuwingen? Vrij beschikbaar gedeelte Momenteel hangt de grootte van het beschikbaar gedeelte af van het […]

Reynderstaks

De meerwaardetaks (ook wel Reynderstaks genoemd) op obligatiefondsen werd reeds tien jaar geleden ingevoerd.   Ondertussen verhoogde het tarief van 15 % naar 30 % en werd de belastingbasis verbreed naar alle fondsen met minstens 25 % obligaties in portefeuille! De Reynderstaks geldt voor zowel fondsen die dividenden uitkeren als voor kapitalisatiefondsen.   Op deze laatste moeten […]

Aankoop onroerend in Nederland

Steeds meer landgenoten zijn geïnteresseerd in de aankoop van een tweede verblijf bij onze noorderburen. De nieuwbouwprojecten in Cadzand en Nieuwvliet-Bad zijn erg in trek, en dit als alternatief voor de hoogbouw en dure prijzen in Oostende of Knokke.  Hier in Zeeland kunnen ze terecht voor betaalbare luxe en rust. Met welke kosten moet men […]

Twee eenvoudige middelen om aan successieplanning te doen!

1) Sluit een levensverzekering (beleggingscontract) af  op twee hoofden : a. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen : Op voorwaarde dat iedere echtgenoot 50% inbrengt en de leeftijd alsook de gezondheid evenwaardig is voor beide partners, zijn er geen erfbelastingen verschuldigd bij – het overlijden van de eerste verzekeringsnemer – op toekomstige afkopen door de overlevende verzekeringsnemerDezelfde […]

Emoties horen niet thuis in de beleggingswereld!

Boerenverstand zegt dat je moet kopen als de beurs laag staat en verkopen als de beurs hoog staat. Een waarheid als een koe, alleen hoe kom je te weten wanneer het juiste instapmoment alsook het uitstapmoment daar is ? Niet één iemand kan daar een antwoord op geven, er rest m.a.w. maar 1 oplossing : […]

Fund awards 2017

Voor de 21ste keer reikten de zakenkranten De Tijd e, L’Echo awards uit voor de best presterende fondsen op de Belgische markt. In totaal komen meer dan 1.100 fondsen in aanmerking voor een prijs, waardoor het niet evident is om genomineerd te worden. De Fondsen worden ingedeeld in categorieën, waarbij de groep van de Europese […]