kantoor folder

Slide background

Kantoorfolder

Waar staat TRANSPARANTINVEST voor?

Adviseren van individuele beleggingsportefeuilles op een onafhankelijke basis :

 • Opstellen en actualiseren van het risicoprofiel
 • Begeleiden van de financiële planning
 • Bespreken mogelijkheden van vermogensoverdracht
 • Uitbreiden van het advies naar alle vermogenscomponenten (eigen woning, opbrengstpanden, bedrijf…)

Opvolgen en begeleiden van het beheer van de eigen beleggingsportefeuille, het Transparantinvest Portfolio Fund, kortweg TPI fund: Discretionair beheer vanaf 50.000,- euro

Door wie wordt TRANSPARANTINVEST vertegenwoordigd?

ludwig

Ludwig De Buyser

Vermogensarchitect

Specialiteit: vermogens- en kredietadvies

Foto Paul Crepain

Paul Crepain

Vermogensarchitect

Specialiteit: vermogens-  en verzekeringsadvies

Wie controleert onze werking?

De FSMA (Financial Services and Markets Authority) is één van de Belgische instellingen die controle uitoefenen op de financiële sector. De FSMA is gevestigd te Congresstraat 12-14 in 1040 Brussel. Zij houdt een register bij van alle dienstverleners in verzekeringen. U kunt de lijst consulteren op haar website www.fsma.be. Ons kantoor is geregistreerd bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nr. 101168A t.n.v. BVBA Profintra en 106183 t.n.v. NNP BVBA.

Wat mag u van ons verwachten?

U onderschrijft niet iedere dag een verzekeringsproduct. U kunt daarom rekenen op ons vakkundig advies en oplossingen aangepast aan uw behoeften en levensloop.

Wij begeleiden u in volgende domeinen:

 • de bescherming van uw gezin
 • het veiligstellen van de goede afloop van uw plannen
 • het waarborgen van uw professionele verbintenissen
 • de voorbereiding van uw pensioen
 • het opbouwen van uw vermogen (spaar en/of beleggingsverzekering)
 • de overdracht van uw vermogen
 • levensverzekeringen
 • schuldsaldoverzekeringen
 • de bescherming van uw inkomen bij werkloosheid, ongeval, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid
 • schade aan goederen waaronder motorrijtuigen, woning en andere
 • rechtsbijstand en hulpverlening
 • de bescherming van de omzet van uw vennootschap tegen het wegvallen van de bedrijfsleider
 • de bescherming en pensioenopbouw van de werknemers van uw vennootschap

Voor een gedetailleerd overzicht van de respectievelijke takken verwijzen we naar onze AssurMIFID gedragsregels.

Dankzij de verschillende expertisedomeinen kunnen we u een globale aanpak waarborgen, uitgaande van uw persoonlijke situatie en behoeften. Deze vormen immers het uitgangspunt van elk advies dat wij u formuleren. We beschikken over een uitgebreide en parate kennis die voortdurend wordt bijgeschaafd tijdens verschillende opleidingen. In een aantal gevallen doen we beroep op externe experten om u het beste advies te waarborgen (fiscalisten, accountants, notarissen, …).

Wat verwachten wij van u?

Wij hebben enkele inlichtingen nodig over uw persoonlijke financiële situatie, uw gezinssituatie, alsook over uw wensen en behoeften. Deze inlichtingen helpen ons om u de meest geschikte oplossing aan te bieden tegen de juiste prijs (bijvoorbeeld rekening houdend met uw hobby’s, uw gezondheidstoestand, de landen waar u vaak reist, …). U heeft zo de garantie nooit over- of onderverzekerd te zijn.

 • Wij kunnen u beter adviseren als u ons juiste en volledige informatie verstrekt
 • Voor een aantal diensten zijn wij door de wet verplicht om een kopie te maken van uw identiteitskaart. 
 • Het is belangrijk dat wij een zicht hebben op de verzekeringen die u al heeft. Zo vermijden we dat u over-, onder- of slecht verzekerd bent.
 • Voor een aantal meer risicovolle producten moeten we u een vragenlijst voorleggen om uw beleggersprofiel te bepalen. Zo waken we erover dat onze oplossing past bij het risico dat u bereid bent te nemen.
 • Wij moeten een zicht krijgen op elke wijziging die een impact kan hebben op uw financiële situatie (huwelijk, samenwonen, scheiding, geboorte, wijzigingen in uw beroepsloopbaan, …). Zo kunnen wij u optimaal adviseren en uw contracten aanpassen op basis van uw wijzigende behoeften.
 • Wij vragen u om alle documenten die u van ons ontvangt na te lezen en de juistheid na te gaan. Als u een fout vaststelt vragen wij u om ons dat zo spoedig mogelijk te melden.

Onafhankelijk of verbonden aan een verzekeringsmaatschappij?

Transparantinvest is een onafhankelijk verzekeringskantoor gespecialiseerd in het beheer en bescherming van het vermogen van haar cliënten.

De ervaring opgedaan door beide adviseurs laat hen toe te fungeren als vermogensarchitecten.  Hierdoor is een strikte screening van de aangeboden producten en de match met de vraag van cliënten mogelijk.

Dit maatwerk wordt geleverd met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding en rekening houdend met de risico allocatie in het aanbod

Uw privéleven 

Het respect voor uw privéleven is één van onze prioriteiten. Wij waarborgen dat uw gegevens beheerd worden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt als informatie voor ons kantoor. Zij worden in principe niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van verzekeringsmaatschappijen. Ons kantoor verbindt er zich toe u voorafgaandelijk toestemming te vragen als wij uw gegevens willen overmaken aan derden. U hebt op ieder ogenblik het recht om uw gegevens te controleren, recht te laten zetten, alsook verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan. Voor iedere vraag met betrekking tot de bescherming van uw gegevens kan u ons contacteren per e-mail: info@webhosting.be of per post: Withoeflei 9 te 2920 Kalmthout.

Uw gegevens laten ons toe om u te informeren over diensten die u mogelijk interesseren door middel van direct marketing acties. Als u niet wenst dat wij u dergelijke informatie bezorgen via direct marketing acties kan u ons dat laten weten via e-mail: info@webhosting.be

Recht

De contracten worden opgesteld volgens het Belgisch recht.

Belangenconflicten

Om het belang van onze klanten veilig te stellen heeft ons kantoor een beleid opgesteld om belangenconflicten te identificeren, te vermijden, op te volgen en te beheren.

Zie tekst onder ‘AssurMIFID

Onze verloning

Ons kantoor ontvangt commissies van verzekeringsmaatschappijen als vergoeding voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten. Ons kantoor kan bovendien een vergoeding ontvangen van de verzekeringsmaatschappij in het kader van het beheer van een verzekeringsportefeuille bij deze maatschappij of in het kader van taken die wij voor rekening van die maatschappij uitvoeren. Wij informeren u over deze vergoedingen in alle transparantie. Zij laten ons toe om onze werkingskosten te financieren, de permanente vorming van onze medewerkers, alsook de marketing- en infrastructuurkosten.

Hoe kan u ons contacteren?

U kunt ons op verschillende manieren bereiken.

In ons kantoor
Ons kantoor is gelegen te Kalmthout. Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag op afspraak.

Per post
U kunt ons bereiken op volgend adres: Withoeflei 9 te 2920 Kalmthout.

Per telefoon
Tijdens de werkdagen kan u ons telefonisch bereiken op het nummer: 03/297.56.57

Per e-mail
U kunt ons bereiken op ons algemene adres: info@webhosting.be

Onze website
U vindt de algemene informatie over onze diensten en producten (aanbod en visie, financiële infofiche TPI FUND) terug op onze website www.transparantinvest.be

Communicatietaal
Wij communiceren met u in het Nederlands.

U ondervindt problemen? Kunnen wij het beter doen?

Vertel het ons. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening continu te verbeteren.
U verwacht van ons terecht een optimale dienstverlening. Vertel het ons als onze dienstverlening niet beantwoordt aan uw verwachtingen. Zo kunnen wij het in de toekomst beter doen.

Hoe?
Uw eerste aanspreekpunt is uw adviesverlener. Hij kent het beste uw dossier en is dus het best geplaatst om u te helpen. Wij verbinden ons tot een professionele opvolging van elke klacht. Op basis van een onpartijdige en grondige analyse bezorgen wij u een gemotiveerd antwoord.

Wat kan u doen als u niet tevreden bent met ons antwoord?
U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, gelegen de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel – Tel. 02/547 58 71 –

info@ombudsman.aswww.ombudsman.as