Werner…

Werner, 51 jaar oud en zaakvoerder van een loodgietersbedrijf, geniet van zijn jaarlijkse vakantie aan de Belgische kust.

Zowel zijn echtgenote als hijzelf kijken ernaar uit om een eigen appartement te verwerven om op termijn hier meer tijd te kunnen doorbrengen.

Maar aangezien het echtpaar nog twee studerende kinderen ten laste heeft en de aflossing voor de gezinswoning nog enkele jaren loopt, wordt deze droom telkenmale uitgesteld.

Groot was dan ook zijn verbazing toen we hem spraken over de mogelijkheid tot financiering van hun vakantieverblijf op basis van zijn aanvullende pensioenverzekering.

Zo sloot hij op zijn 35e een polis af voor een aanvullend pensioen, waarvan het kapitaal vrijkomt op zijn 65.   Dit contract voorziet in een uitkering op zijn pensioengerechtigde leeftijd van 235.000,- euro bruto of netto circa 188.000,- euro.

Tijdens zijn recent verblijf zag hij een opportuniteit om een appartement te kopen voor 175.000,- euro exclusief aankoopkosten.

Op basis van zijn aanvullende pensioenverzekering leende hij 175.000,- euro en betaalt hiervoor op maandbasis 364,50 euro, zijnde enkel de rente.   Het kapitaal wordt immers op eindvervaldag terugbetaald door het provenu van zijn verzekering.

Op jaarbasis evenaart dit bedrag de huur die hij anders diende te betalen voor de zomervakantie.

Zo geniet het gezin vanaf nu over een vakantieverblijf aan de kust met een financiële maandlast die zeer goed draagbaar is.

En hebben zij gekocht aan de actuele marktwaarde!