Sandra…

Sandra, mede zaakvoerder van een artsenpraktijk, is alleenstaand met drie kinderen ten laste.

Aangezien geen van de drie kinderen briljante studenten zijn, wenst zij de toekomst van haar kinderen veilig te stellen door de aankoop van een appartementsgebouw met drie individuele appartementen.

De aankoopprijs bedroeg 450.000,- euro exclusief kosten en de jaarlijkse huuropbrengst bedraagt 23.400,- euro bruto.

Haar eigen middelen waren ruim toereikend om de aankoopkosten te betalen, maar ze moest wel een lening aangaan voor het volledige aankoopbedrag.   Gezien haar leeftijd van 45 jaar werd de looptijd beperkt tot 20 jaar en overschreed de maandaflossing de huurontvangsten.

Ook de lening voor de gezinswoning loopt nog en met drie opgroeiende kinderen was dit geen optie.

Wij adviseerden haar om een aanvullende pensioenverzekering via de artsenpraktijk op te starten waardoor het eindkapitaal op basis van haar huidige verloning een eindkapitaal zou genereren van 200.000,- euro bruto.   Deze premies vallen volledig ten laste van de artsenpraktijk en zijn voor 100 % fiscaal aftrekbaar.

Zo splitsten we de lening op in twee schijven, waarvan 275.000,- terugbetaalbaar op de klassieke manier, en 175.000,- aflossingsvrij op basis van de polis aanvullend pensioen.

Op dit bedrag dient gedurende de looptijd enkel de rente betaald te worden en op eindvervaldag wordt het kapitaal weder samengesteld door de verzekeringspolis.

Hierdoor volstonden de huurontvangsten om de aflossingen voor het krediet te voldoen.

Tegelijkertijd bouwden we een overlijdensverzekering in, waardoor Sandra ten allen tijde zeker was dat haar drie kinderen op termijn minimaal een appartement voor vrij en onbelast ter beschikking zouden krijgen.