Jelle en Nicole…

Jelle en Nicole zijn de fiere ouders van drie opgroeiende tieners van respectievelijk 18, 17 en 14 jaar oud.

Tijdens de jaarlijkse update van hun polis aanvullend pensioen, maakten ze zich zorgen over de komende studiekosten van hun kroost.

Zo gaven de twee oudsten reeds aan te kiezen voor een studierichting die meerdere jaren zou duren, eventueel gevolgd door een doctoraat.   Dit zou impliceren dat er voor een periode van minimaal 8 jaar één tot twee studentenkamers gehuurd dienen te worden.   Een maandelijkse kostprijs die echtgenoten inschalen op circa 750,- euro exclusief hun effectieve studiekosten.

Wij gaven hen de raad om even uit te kijken naar een appartementje dat perfect kan opgesplitst worden in twee afzonderlijke kamers met gemeenschappelijke badkamer en keuken.

Enkele weken later kwamen zij met een voorstel tot aankoop van een appartement voor een bedrag van 150.000,- exclusief kosten.

Op basis van de bestaande aanvullende pensioenverzekering financierden we deze 150.000,- euro aflossingsvrij.   Gedurende de looptijd betalen ze enkel de rente of een maandbedrag van 312,50 euro.

Het eindkapitaal kon makkelijk weder samengesteld worden op basis van de huidige premies in de polis pensioenverzekering.

Op maandbasis is dit een budgettaire besparing van maar liefst 500,- euro

Weliswaar dienen de aankoopkosten met eigen middelen betaald te worden, maar deze betalen zich zeer snel terug en daarenboven blijven zij eigenaar van het pand.