Hervorming erfrecht

De Kamercommissie Justitie keurde op 19 juni ll een verregaande modernisering van het erfrecht goed.    Na de publicatie in het Staatsblad duurt het wel nog een jaar voor de wet in werking treedt, dus naar alle waarschijnlijkheid zomer 2018.

Welke vernieuwingen?

  1. Vrij beschikbaar gedeelte

Momenteel hangt de grootte van het beschikbaar gedeelte af van het aantal kinderen.   Ingevolge de nieuw wet kan u voortaan beschikken over de helft van de nalatenschap ongeacht het aantal kinderen.   De andere helft wordt in gelijke mate verdeeld over het aantal kinderen. Hebt u geen kinderen, dan kan u uw ouders volledig onterven.  Wel blijft er een onderhoudsplicht als uw ouders behoeftig zijn.

2.  Familiepact

Met de invoering van de erfovereenkomst heeft iedereen de mogelijkheid om zijn nalatenschap bij leven te verdelen, op voorwaarde dat elke erfgenaam akkoord gaat en het pact ondertekent.   Zo verbinden zij zich ertoe om het pact niet aan te vallen bij overlijden van de ouder, zelfs als de overeenkomst hun wettelijke reserve zou aantasten.
Hierdoor kan een ouder zijn woning aan het ene kind geven en een effectenportefeuille van dezelfde waarde aan het andere kind.   Of kan er aan een kind met beperkingen meer worden toegewezen, of zelfs de stiefkinderen.
Deze mogelijkheid moet ellenlange procedures en familieruzies voorkomen en het verschaft gemoedsrust aan diegene die beschikt over een vermogen alsook aan de erfgenamen na diens dood.

Paul Crepain                                    Ludwig De Buyser
Vermogensarchitect                         Kredietadviseur
KMO-adviseur                                  Beleggingsadviseur