Fund awards 2017

Voor de 21ste keer reikten de zakenkranten De Tijd e, L’Echo awards uit voor de best presterende fondsen op de Belgische markt. In totaal komen meer dan 1.100 fondsen in aanmerking voor een prijs, waardoor het niet evident is om genomineerd te worden.
De Fondsen worden ingedeeld in categorieën, waarbij de groep van de Europese aandelenfondsen de grootste is. Naast de aandelenfondsen zijn er de vastrentende fondsen en de gemengde fondsen.
In totaal werden 18 awards uitgereikt waarvan 14 voor de fondsen en 4 voor de beheerders. Bij de evaluatie merken we dat het fonds voor internationale aandelen, Vector Navigator, sedert enige tijd deel uitmaakt van de portefeuille van het TPI Fund.

De super award werd uitgereikt aan vermogensbeheerder Robeco omdat deze met al zijn fondsen de meest regelmatige prestatie voorlegt. Ook van deze beheerder vinden we een fonds terug in de portefeuille van het TPI Fund. Maar ook andere genomineerden zijn geen onbekende voor Transparantinvest, waaronder Schroder, Templeton…

Echter het TPI Fund beperkt zich niet alleen tot fondsen die op de Belgische markt noteren, maar gaat veel verder.
Hierdoor is de keuze alsook de diversificatie ruimer. Maar toch leuk dat de selectiecriteria die we hanteren bij de samenstelling van de portefeuille de fondsen en beheerders weerhoudt die heden een award in de wacht sleepten.

Een overzicht van de samenstelling van het TPI Fund en het rendement is terug te vinden op de website.